C.E.D. Advokater
  Vestergade 13
  3200 Helsinge

  Tlf.: 48 79 44 88
  Fax: 48 79 44 31
  advo@advohelsinge.dk

  Filialkontor:
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

Ægtepagter

Få oprettet en ægtepagt

Når I bliver gift får I automatisk formuefællesskab, med mindre I opretter en ægtepagt. Det betyder ikke, at I ejer alt i fællesskab og heller ikke at I hæfter for hinandens gæld, hvilket mange fejlagtigt tror.

Fælleseje får derimod betydning, hvis I en dag skal gå fra hinanden. Her bliver begge jeres formuer gjort op, og I skal hver især aflevere halvdelen af jeres nettoformue til den anden (dvs. formuen fratrukket gæld). Har din moster f.eks. efterladt dig et sommerhus til en værdi af 2 mio. kr., som du bragte med ind i ægteskabet, og skal du nu skilles, må du aflevere den ene mio. til din ægtefælle. Har din ægtefælle endvidere været ude i nogle tvivlsomme ejendomsspekulationer, og er blevet insolvent, får du ikke en krone den anden vej.

Opretter I en ægtepagt om særeje, skal I ikke dele jeres respektive formuer, hvis I går fra hinanden. Særeje kan oprettes som enten fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller en kombination heraf.

Pensioner:
I modsætning til tidligere beholder hver ægtefælle nu som udgangspunkt egne pensioner ved separation og skilsmisse.

Dette kan have urimelige konsekvenser, for det første i de tilfælde, hvor ægtefæller har sparet op til en fælles alderdom, uden at gå så højt op i, hvis pensionskonto opsparingen blev sat ind på – typisk mandens. Her vil hustruen som hovedregel stå uden pensionsopsparing i tilfælde af separation/skilsmisse.

For det andet, er det i dag stadig almindeligt, at manden har den højeste indtægt, mindre barsel og sjældent er ansat på deltid, hvorfor mandens pensioner ofte er væsentligt højere end kvindens.

Denne skævdeling kan I til dels undgå, hvis I opretter en ægtepagt der bestemmer, at rate- og kapitalpensioner ved separation eller skilsmisse skal være fælleseje.

 

 

C.E.D. Advokater • Vestergade 13 • 3200 Helsinge • Tlf.: 48 79 44 88 • Fax: 48 79 44 31 • Email: advo@advohelsinge.dk