C.E.D. Advokater
  Vestergade 13
  3200 Helsinge

  Tlf.: 48 79 44 88
  Fax: 48 79 44 31
  advo@advohelsinge.dk

  Filialkontor:
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

Børnesager

I 2007 blev der indført nye regler om forældremyndighed og samvær, hvorefter domstolene nu, som noget nyt, kan pådømme fælles forældre-myndighed.

 

Formålet med de nye regler er at få konfliktniveauet ned, og anspore forældrene til at samarbejde bedst muligt omkring de problemer der opstår, når parterne går fra hinanden.

Dette er dog ikke gjort ved at pådømme fælles forældremyndighed.

”Man kan tvinge hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke”.

Samlivet er sædvanligvis ophørt på grund af uenighed og konflikter, og det er naivt at forestille sig, at forældre, i umiddelbar forlængelse heraf, kan tvinges til at udvise samarbejdsvilje og samarbejdsevne.

CED advokater følger nøje udviklingen indenfor området.

Vi har et indgående kendskab til, hvordan scenen sættes, og vi vil sikre dig en kompetent rådgivning indenfor et følelsesbetonet område.

C.E.D. Advokater • Vestergade 13 • 3200 Helsinge • Tlf.: 48 79 44 88 • Fax: 48 79 44 31 • Email: advo@advohelsinge.dk