C.E.D. Advokater
  Vestergade 13
  3200 Helsinge

  Tlf.: 48 79 44 88
  Fax: 48 79 44 31
  advo@advohelsinge.dk

  Filialkontor:
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

Selskabsret

Når en erhvervsvirksomhed vil gennemføre udvikling, markedsføring eller køb og salg af immaterielle rettigheder eller andre produkter, vil det ofte være nødvendigt at foretage en tilpasning af virksomhedens struktur eller løse andre selskabsretlige problemer.

Selskabsretten er ikke kun relevant, hvis man driver virksomhed i selskabsform, men også hvis man overvejer at gøre det, eller hvis man overvejer at indgå en aftale med et selskab.
Derfor er selskabsret en naturlig og uundværlig del af vores rådgivning.

Vi bistår med.

 • Rådgivning om valg af selskabsform
 • I forbindelse med køb af nye virksomheder med selve virksomhedsoverdragelsen
 • Med indgåelse af aktionæroverenskomster
 • køb eller stiftelse af nye selskaber
 • implementering af incitamentsordninger for ledende medarbejdere og tilsvarende.
 • kapitalforhøjelse eller -nedsættelsen med omdannelse, fusion og spaltning
 • med alle andre spørgsmål af selskabsretlig karakter.
C.E.D. Advokater • Vestergade 13 • 3200 Helsinge • Tlf.: 48 79 44 88 • Fax: 48 79 44 31 • Email: advo@advohelsinge.dk