C.E.D. Advokater
  Vestergade 13
  3200 Helsinge

  Tlf.: 48 79 44 88
  Fax: 48 79 44 31
  advo@advohelsinge.dk

  Filialkontor:
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

Testamenter

Hvem arver dig?

Er du opmærksom på den nyeste arvelov?
Efter vedtagelsen af den nyeste arvelov er der mange gode grunde til at oprette testamente.
Enhver, der lever papirløst, bør oprette testamente.
Enhver, der har børn fra forskellige forhold, bør oprette testamente – men også adskillige, der kun har fællesbørn, bør oprette testamente. Har I ikke oprettet testamente risikerer længstlevende i værste fald at måtte gå fra hus og hjem.

Undersøgelser viser, at omkring 40 % af al udbetalt arv ender i lommer, som afdøde ikke ville have ønsket, såfremt han/hun havde oprettet testamente. Opretter I et gensidigt testamente, kan I sikre hinanden rigtig godt.

Er I ugifte samlevende:
Hvis I ikke er gift, arver I ikke hinanden, med mindre I opretter testamente. Har I fællesbørn eller særbørn kan I oprette et gensidigt samlevertestamente og derved begrænse børnenes arv til 1/8 af afdødes formue.

Ægtefæller med børn:
Med de nye arvebrøker vælger mange i dag at skifte med deres fællesbørn, i stedet for at sidde i uskiftet bo – hvilket i nogle tilfælde kan være yderst fornuftigt. Man kan ikke sidde i uskiftet bo med særbørn. Med et gensidigt testamente kan I begrænse børnenes arv til 1/16 af den samlede formue, og kombineret med en ægtepagt kan tvangsarven til fællesbørnene begrænses helt ned til 1/32.

Ægtefæller uden børn:
Længstlevende arver det hele. Mange har imidlertid et ønske om sammen at bestemme, hvorledes arven skal fordeles efter længstlevendes død. Der er bl.a. mulighed for at tilgodese velgørende foreninger, der i de fleste tilfælde ikke betaler boafgift, imod at lade disse betale boafgift for arv til familiemedlemmer, der ellers skal betale 36,25 % i boafgift.

Kontakt C.E.D. Advokater og få et gratis formøde, hvor vi kan drøfte nøjagtig dine behov.

 

C.E.D. Advokater • Vestergade 13 • 3200 Helsinge • Tlf.: 48 79 44 88 • Fax: 48 79 44 31 • Email: advo@advohelsinge.dk