C.E.D. Advokater
  Vestergade 13
  3200 Helsinge

  Tlf.: 48 79 44 88
  Fax: 48 79 44 31
  advo@advohelsinge.dk

  Filialkontor:
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

Priser

Fakturering sker på baggrund af arbejdets omfang, hvori følgende forhold indgår:

 • Medgået tidsforbrug
 • Sagens udfald
 • Sagens størrelse og kompleksitet
 • Graden af specialistviden
 • Graden af ansvar, som varetagelse af sagen kræver
 • Tidspres

Som udgangspunkt faktureres en advokattime med kr. 1.800 -1.900 + moms, idet vi dog altid kigger på ovenstående faktorer. I ovenstående salær indgår ikke sagsrelaterede omkostninger såsom retsafgifter, tinglysningsafgifter mv.

 

C.E.D. Advokater • Vestergade 13 • 3200 Helsinge • Tlf.: 48 79 44 88 • Fax: 48 79 44 31 • Email: advo@advohelsinge.dk